Voorspelling verhoogd: BASF-aandeel nog steeds met verlies: BASF heeft meer vertrouwen in het jaar als geheel – een oogje op het gasnoodniveau | nieuws

Het aan de DAX genoteerde bedrijf verhoogde zijn doelstellingen voor 2022 toen het woensdag de gedetailleerde cijfers voor het tweede kwartaal presenteerde – ondanks de verslechterende economische vooruitzichten. De focus ligt echter op het dreigende gastekort als Rusland zijn leveringen aan Duitsland verder vermindert of stopt. Zelfs als het laatste gasnoodniveau wordt afgekondigd, verwacht BASF dat er voldoende aardgas zal zijn om de hoofdfabriek in Ludwigshafen te blijven exploiteren – althans in beperkte mate.

“Als de federale regering de derde en laatste noodtoestand uitroept, gaan we er momenteel van uit dat BASF nog steeds voldoende aardgas zou ontvangen om de activiteiten op de locatie in Ludwigshafen met verminderde belasting te handhaven”, zei CEO Martin Brudermüller in een telefonische vergadering. Eind april had hij al gezegd dat de operaties in Ludwigshafen indien nodig zouden moeten worden stilgelegd.

BASF heeft ook vertrouwen in Schwarzheide, de op één na grootste BASF-site in Duitsland. Hier zou het bedrijf bijvoorbeeld 100 procent van de benodigde elektriciteit en stoom kunnen opwekken met stookolie. Voor de productiesites van BASF buiten Europa zou er bij een Europees gastekort nauwelijks impact zijn.

Volgens Brudermüller bedroeg de aardgasbehoefte van BASF in Europa in 2021 48 terawattuur. Hiervan werd 37 terawattuur verbruikt in Ludwigshafen, zei hij. Ongeveer 60 procent van de aardgasbehoefte in Europa wordt door BASF gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en stoom, de overige 40 procent wordt gebruikt als grondstof. Op de site van Ludwigshafen Verbund wordt het over ongeveer 50 procent verdeeld. Als de aardgasvoorziening niet onder ongeveer de helft van de maximale behoefte komt, zou het bedrijf het netwerk in Ludwigshafen met verminderde belasting kunnen blijven exploiteren.

BASF heeft al enkele maatregelen genomen om het risico te verminderen, aldus Brudermüller. De voorbereidingen om bijvoorbeeld aardgas te vervangen door stookolie vorderen voorspoedig – voor zover technisch mogelijk – evenals de noodzakelijke optimalisaties van de installaties. Daarnaast heeft het bedrijf scenario’s ontwikkeld en neemt het maatregelen om de productie op zijn Europese locaties te optimaliseren. Bij installaties die grote hoeveelheden aardgas nodig hebben, zal BASF de productie verminderen. Hiertoe behoorden bijvoorbeeld de ammoniakfabrieken. Dit is gebruikelijk in de chemische industrie, bijvoorbeeld wanneer de marges oneconomisch zijn.

Volgens Brudermüller bedroegen de meerkosten voor de Europese BASF-sites in het tweede kwartaal EUR 800 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar. Om deze hogere kosten op te vangen, heeft BASF de prijzen verhoogd en zal dat blijven doen, zei hij.

Het bedrijf heeft echter meer vertrouwen voor het lopende jaar. Voor 2022 verwacht de groep nu een omzetstijging tussen de 86 en 89 miljard euro, zo maakte BASF in Ludwigshafen bekend. De groep had eerder een daling verwacht tot 74 tot 77 miljard euro, tegen 78,6 miljard euro in 2021. Qua bedrijfsresultaat verhoogde BASF de onderkant van de prognosemarge en mikt nu op minimaal 6,8 miljard euro in plaats van de 6,6 miljard euro. miljard eerder. Het bedrijf bevestigde met 7,2 miljard euro de bovengrens van de winstdoelstelling. In 2021 rapporteerde BASF een winst voor rente en belastingen (EBIT) gecorrigeerd voor speciale effecten van 7,8 miljard EUR.

BASF verwacht in de tweede helft van het jaar een geleidelijke vertraging van de wereldwijde economische ontwikkeling. Dit zal echter veel meer uitgesproken zijn voor Europa, zei het. In zijn prognose gaat het bedrijf ervan uit dat er geen strenge beperkingen zullen zijn vanwege hernieuwde lockdowns in China, noch productiestilstanden als gevolg van een gastekort in Europa.

BASF waarschuwde dat de huidige ontwikkelingen, voornamelijk als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende effecten op de energie- en grondstofprijzen en de beschikbaarheid van grondstoffen, met name in Europa, tot extra lasten kunnen leiden. Risico’s kunnen vooral ontstaan ​​door productieonderbrekingen op de belangrijkste Europese locaties als gevolg van verdere beperkingen op de Europese gasleveringen vanuit Rusland. In dit geval zou het verlies aan Europese capaciteit gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd door een hogere bezettingsgraad van de installaties op niet-Europese locaties.

BASF ziet verdere risico’s in de loop van de coronapandemie. Maatregelen om het aantal besmettingen in te dammen kunnen het gevolg zijn.

BASF wil de economische vertraging tegengaan met besparingen. “We gaan nu drie keer kijken naar de instellingen wanneer en wie we echt nodig hebben”, aldus Brudermüller. Dat geldt ook voor alles in het bedrijf. “We vragen ons af of we dit nu op dit moment nodig hebben en of we dit op de lange termijn überhaupt nodig hebben”, voegde hij eraan toe.

Medio juli had het bedrijf al kerncijfers voor het tweede kwartaal gepresenteerd. Zoals bekend steeg de omzet van de Dax-groep met 16 procent tot 23 miljard euro in een jaar-op-jaar vergelijking. Het bedrijfsresultaat – winst voor rente, belastingen en bijzondere posten – daalde met bijna één procent tot 2,34 miljard euro. De gestegen prijzen voor grondstoffen en energie hadden grotendeels kunnen worden doorberekend via hogere verkoopprijzen, aldus het rapport.

BASF verdiende beduidend minder dan vorig jaar in de segmenten Basic Chemicals (Chemicals), Surface Technologies en Plastics (Materials). Onder Surface Technologies vallen onder meer katalysatoren. Aan de andere kant ging het veel beter op het gebied van voeding & zorg en in het zakendoen met de landbouw.

Al met al verdiende BASF 2,1 miljard euro, een goed kwartaal meer dan een jaar eerder, vooral dankzij een hoger beleggingsresultaat van gas- en olieproductiedochter Wintershall DEA.

BASF onderzoekt de verkoop van onderdelen van de voedingsingrediënten

Als onderdeel van de aangekondigde herschikking van zijn Nutrition & Health-bedrijfssegment, kan BASF een deel van zijn bestaande portfolio afstoten. CFO Hans-Ulrich Engel zei bij de presentatie van de tussentijdse balans voor het tweede kwartaal dat de ingrediënten voor voeding en gezondheid die op de Illertissen-site in Beieren worden geproduceerd, slechts weinig synergieën bieden met de rest van de portefeuille en slechts voor een beperkte tijd in het BASF Verbund zijn geïntegreerd. mate waarin. “Daarom zullen we strategische opties onderzoeken om geschikte kansen voor dit bedrijf te identificeren”, aldus Engel.

De BASF-aandelen wonnen aanvankelijk terrein via XETRA, maar daarna smolt de winst weg. Nu staat het papier tijdelijk 0,64 procent zwakker op 41,92 euro.

LUDWIGSHAFEN/FRANKFURT (dpa-AFX/Dow Jones)

Geselecteerde hefboomproducten op BASFMet knock-outs kunnen speculatieve beleggers onevenredig deelnemen aan prijsbewegingen. Selecteer eenvoudig de gewenste hendel en wij tonen u geschikte open-end producten van BASF

Hefboomwerking moet tussen 2 en 20 . zijn

Geen gegevens

Meer nieuws over BASF

Afbeeldingsbronnen: BASF SE, BASF

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*